falcon

Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19.

Auteur: Jorick Werkhoven
Datum: 2021/03/15

Verkiezingsfraude moet vrijwel ondenkbaar blijven om het vertrouwen in de democratie te versterken.

Ik heb stemmen in het verleden wel eens heilig genoemd zien worden. Het is zeker de grootste invloed die een individu heeft op de overheid. Daarom dat de overheid verkiezingen zo betrouwbaar en precies mogelijk maakt. Over het kiessysteem en de aanpassingen die ik wil zien zal ergens anders aan bod moeten komen. Dit gaat over het proces van stemmen. Haastige spoed is zelden goed word er ook gezegd. Hoe kan de overheid het zich veroorloven dat in een tijd van politiek wantrouwen iets te laten gebeuren wat de uitslag van een verkiezing kan beïnvloeden.

Er zijn "experts" die wijzen naar het verleden en zeggen dat poststemmen volledig veilig is. bij afgelopen Tweede Kamerverkiezingen lag het aantal mensen die per post mochten stemmen als Nederlander in het buitenland op bijna 50.000, ongeveer 0,5% van de stemmen. Daar valt niet veel te halen in een hypothetische situatie waar iemand wil frauderen, het zou ondenkbaar zijn dat er met genoeg stemmen iets is gebeurd dat de uitslag merkbaar kan veranderen. Deze verkiezing zijn er alleen 2.400.000 70-plussers die ook per post mogen stemmen, 5-10% van de poststemmen lijken nu ongeldig. De kans is aanwezig dat dit dus invloed gaat hebben op de restzetels, al is er hier alleen te spreken over mismanagement en niet over fraude doet het het vertrouwen in de democratie niet ten goede. Waarom ik ook teleurgesteld ben in het poststemmen is dat het alleen word toegepast op een bepaalde bevolkingsgroep die vooral uit oude gewoonte stemmers bestaat.

Er was op woensdag 10 februari een kort geding in Den Haag over dat poststemmen, Er zijn volgens de PvdD "nog miljoenen volwassenen met onderliggende ziekten die het RIVM ook als 'kwetsbaar' aanmerkt". Per motie lukte het ook niet om ook voor deze groep poststemrecht te krijgen. Als deze groep wel mocht stemmen dan was die neiging om een partij waar ouderen op stemmen kleiner.

Er zijn ook veranderingen in het stemlokaal zelf dit jaar. Natuurlijk zullen we naast de nu al veel te bekende kuchschermen en desinfecteergel ook nog gevraagd worden of u corona-gerelateerde klachten hebt. Begrijpelijk en vanwege machtigingen hopelijk geen groot probleem maar u moet ook een mondkapje op. Volgens het RIVM is het draagvlak en naleving 82~83 procent op het moment van schrijven. Waarom konden er geen "open air" stemlokaal in elke gemeente zijn zodat mensen die dat niet willen gewoon kunnen stemmen volgens de regels. Dan zou een deel van de mensen zich meer gehoord voelen.

Als er voor werd gekozen om de verkiezingen zo transparant mogelijk te maken dan zouden alle stemmen openbaar controleerbaar zijn door onafhankelijke toezichthouders zoals nu het geval is in normale stemlokalen. Het omgekeerde is natuurlijk het geval voor het stemgeheim. Bij poststemmen weet je niet wat er gebeurd is tussen de brievenbus en de plek van tellen. Omdat een handtekening niet nodig is voor het goedkeuren van een stem word ook in twijfel getrokken door o.a. Thierry Baudet (FVD). Had het niet veel beter geweest om de twijfel vanaf het begin onmogelijk te maken door het systeem de indruk van onfeilbaarheid te geven?